Om Unifying Yoga

Yoga är sanskrit och betyder ungefär att förena. Det är själva grunden och utgångspunkten för min yoga.

Unifying Yoga

Målet för min yoga är enhet, att förena

Yogan kan hjälpa oss att förankra medvetenheten om att kroppen är en unik, intelligent, fullständigt ändamålsenlig enhet och om att kroppen är ett med själen. Tanke, intellekt, nervsystem, känslor, andlighet, allt detta kan förenas i yogan.

Yogan kan också bidra till förena människor. Människor som är förankrade i sig själva upplever naturligt enheten med andra. Att utöva yoga tillsammans men även att undervisa tillsammans. Samarbeta istället för att konkurrera. Låta olika stilar och inriktningar få komplettera varandra istället för att konkurrera.

Allt detta är Unifying Yoga och går vi ännu längre så är den föreningen mellan människa och allt skapat, med djur och natur.

Unifying Yoga är en lugn form av hathayoga, som är utformad med mycket inspiration från Alexandertekniken (se även Marja Bennetts sida om Alexandertekniken). Med Alexanderteknikens hjälp lär vi oss att bli medvetna om vanor och mönster i kroppen.Genom att stanna upp, pausa allt görande och först därefter ge oss själva alternativ till nya, bättre sätt att använda vår kropp, kan vi sakta men säkert etablera nya vanor och mönster. 

Alexandertekniken ger en djup medvetenhet om närvaron i din kropp och ger dig verktygen att låta kroppen själv hitta rätt in i de olika positionerna. På så sätt blir din yoga mer harmonisk och grundad i dig själv. Risken att du skadar dig är mycket mindre när du utgår ifrån din egen kropp och inte från en idealbild av hur en position ska utföras.

Jag utgår alltid ifrån rörelser i ett väldigt lugnt tempo, det får ta den tid det tar att hitta rätt i sin kropp. Så småningom kan man öka tempot och svårighetsgraden, men alltid helt utifrån dig som individ och från just din kropp.

Hur går det till?

Jag inleder mina pass med det som inom Alexandertekniken kallas för aktiv vila (constructive rest). Det är en medveten vila där vi börjar med att bara landa, ta in hur det faktiskt känns i kroppen och finner lättheten (lightness and ease). Därifrån kan kan börja tillåta oss själva att låta oss bäras av underlaget, tillåta utrymme för vår kropp att få vidgas och expandera. På så sätt lägger vi grunden för passet, vi ger vår kropp förutsättningar att själv hitta rätt.

Genom hela passet behåller vi den inställningen, vi tillåter istället för att göra, vi kliver så att säga ur vägen för oss själva. Jag guidar dig in i de olika positionerna men det är alltid din kropp som vet hur den ska hitta rätt.

Jag undervisar med glädje tillsammans med min dotter, Leyli Afsahi. Vi kommer att hålla gemensamma yogapass på vår retreat i Hållnäs  och vi håller workshops och helgkurser tillsammans runtom i landet, såväl för privatpersoner som företag.

Sist men inte minst försöker jag alltid hitta enkelheten och respekten i relation till den belastade värld vi lever i. Återanvändning, online-verksamhet som komplement till resor och lokala evenemang är några exempel på detta.

Om Borit Karlsson

Utbildad Yogainstruktör

Jag heter Borit Karlsson och är utbildad yogalärare vid Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm.

Parallellt med min utbildning på Axelsons har jag gått kurser för och deltagit i workshops ledda av Alexanderlärare som även undervisar yoga, i huvudsak online och utomlands. Jag tar också Alexanderlektioner för min lärare i Stockholm.

Jag undervisar såväl i grupp som individuellt. Det spelar ingen roll om du är helt ny till yoga eller om du yogat länge, om du är smidig eller  mer stel, jag guidar dig så du kan tillåta din kropp att hitta rätt in i positionerna.

Kontakta mig, jag är öppen för olika önskemål och lösningar! 

Privat

Tillsammans med min familj, våra katter och kaniner bor jag på landet några mil norr om Uppsala. Djur har alltid varit en stor kärlek i mitt liv, liksom böcker och musik. Jag är utbildad men inte verksam idéhistoriker och som ung ägnade jag många år åt musiken, framförallt åt cellon. Sedan några år tillbaka driver jag Vendels Städ & Service, där jag främst sysslar med hemstädning. Jag är mor till fyra barn, min allra största glädje i livet!

Omdömen

”Borit Karlsson leder på ett lugnt och vilsamt sätt. En kärleksfull stund med/för dig och de runt omkring dig. Mjukt och stärkande, avslappnande.”
Madeleine Mac Donald

”Med sitt behagliga väsen vägleder Borit på en kroppslig och själslig stund som känns mycket välgörande. Jag rekommenderar varmt hennes yoga.”
Gun Johansson

”Både kroppen och knoppen mår bra av Borits yoga.”
Martha Blomqvist

Redo för en förändring?

Boka en kurs eller följ med på yogaretreat i Hållnäs 12-14 augusti 2022!